Jak się uczymy?

Cel lekcji w języku uczennicy/ucznia: Zrozumiem, co sprzyja, a co hamuje przyswajanie wiedzy. Nacobezu (kryteria sukcesu pozwalające sprawdzić, czy cel lekcji został osiągnięty): Opiszę warunki, w jakich najlepiej się uczę. Rozpoznam przyczyny swoich niepowodzeń w nauce. Streszczenie: Podczas lekcji odpowiadaliście na pytania: Co mnie wzmacnia? Co sprawia, że czuję się pewnie?W jakiej sytuacji (niekoniecznie szkolnej)…