Posts made in Październik, 2011

Praktyka oparta na dowodach (2)

Dodany przez: | paź 20, 2011 | Kategorie: OK w teorii | 0 komentarzy

Praktyka oparta na dowodach (2)

A zatem, aby niepotrzebnie nie stopniować napięcia, najpierw rozwiązania obu zgadul (komu przypadła złota kula?), a potem wyjaśnienia – zwłaszcza cyferek w nawiasach. Wszystkich(e), którzy(e) pominęli(ły) wpis „Praktyka oparta na dowodach (1)”, proszę o jego lekturę. Inaczej nie będzie zabawy. ZGADULA pierwsza: Czynniki mające wpływ na postępy w uczeniu się: 1. zaufanie w relacji nauczyciel(ka) – uczeń(nnica) (0,72) 2. rozwój zawodowy nauczających (0,62) 3. zaangażowanie rodziców (0,51) Czynniki NIEmające wpływu na postępy w uczeniu się: 1. zmniejszenie rozmiaru klas...

Więcej

Praktyka oparta na dowodach (1)

Dodany przez: | paź 10, 2011 | Kategorie: OK w teorii | 0 komentarzy

Praktyka oparta na dowodach (1)

Dopiero niedawno odkryłam, że zapamiętana przeze mnie z dzieciństwa wyliczanka „Zgaduj zgadula, w której ręce złota kula” ma źródło w wierszu Teofila Lenartowicza „Zgaduj zgadula”. Pozwolę sobie zacytować fragment: „(…) szczęście do ciebie/ Przyjdzie drzwiami, oknami, Kominem i dziurami;/ Nie zabraknie na chlebie Ni na ludzkiej przyjaźni,/ Nikt nad ciebie pokaźniej Nie wystroi się suciej, Ani w tańcu obróci/ – Jeśli zgadniesz, zgadula, Gdzie złota kula./ – Ej, to pewnie w tym ręku./ – Nie – nie zgadłeś, Jasieńku”....

Więcej

Mitologiczny bestiariusz

Dodany przez: | paź 8, 2011 | Kategorie: Treść lekcji | 0 komentarzy

Mitologiczny bestiariusz

Cel lekcji w języku ucznia: 1. Zrozumiem pochodzenie i znaczenie mitologicznych związków frazeologicznych, 2. Przypomnę sobie, jak czytać encyklopedyczną notatkę i redagować streszczenie. Nacobezu: mitologiczne związki frazeologiczne, notatka encyklopedyczna, streszczenie, sprawozdanie. Streszczenie lekcji w pięciu punktach: 1. po krótkim teście powtórkowym z teorii dramatu mierzyliśmy się z pytaniem:Dlaczego dawni podróżnicy wymyślali i opisywali dziwne stwory-bestie? Dlaczego przekraczanie granic, w tym geograficznych, często wiąże się ze spotkaniem z bestią?, 2. następnie samodzielnie...

Więcej

Człowiek w masce, czyli o korzyściach płynących z narratora

Dodany przez: | paź 6, 2011 | Kategorie: Treść lekcji | 0 komentarzy

Człowiek w masce, czyli o korzyściach płynących z narratora

Cel lekcji w języku ucznia: na dzisiejszej lekcji zrozumiem, że człowiek, który napisał książkę, i człowiek, który w książce mówi, to nie zawsze jedna i ta sama osoba. Nacobezu: trzy rodzaje literackie (epika, liryka, dramat), rodzaje narratora i podmiotu lirycznego Streszczenie lekcji w pięciu punktach: 1. na początku wysłuchaliśmy piosenki Lao Che próbowaliśmy wspólnie odpowiedzieć na pytania: Czy autor piosenki i osoba, która opowiada o swoich przeżyciach, to jedna i ta sama osoba? Na jakiej podstawie twierdzimy, że to dwie różne osoby?, 2. przeanalizowaliście trzy utwory i na ich...

Więcej

Midas w zwierciadle, czyli okiem balwierza Kalamisa

Dodany przez: | paź 5, 2011 | Kategorie: Treść lekcji | 0 komentarzy

Midas w zwierciadle, czyli okiem balwierza Kalamisa

Cel lekcji w języku ucznia: Zrozumiem, jak trudno niekiedy odróżnić prawdę od fikcji i że życie przypomina skomplikowaną powieść. Nacobezu: 1. Poprawnie odczytam notatkę ze słownika, 2. Oswoję termin „fikcja literacka”, 3. Zdefiniuję epikę i dramat. Streszczenie lekcji w pięciu punktach: 1. na początku ćwiczyliśmy czytanie encyklopedycznej notatki ze „Słownika mitów i tradycji kultury”: Dlaczego została podzielona na dwie części?, 2. następnie głowiliśmy się nad pojęciem fikcji literackiej i nad tym, jak trudno niekiedy odróżnić fikcję od faktów, 3. zdefiniowaliśmy kategorie,...

Więcej
Strona 2 z 3123