Posts made in Listopad 10th, 2011

Wasze prawa

Dodany przez: | lis 10, 2011 | Kategorie: OK dla uczniów | 5 komentarze

Wasze prawa

Drodzy, szkoła to obowiązki, ale i również PRAWA! SuperNova przetrzepała zatem nasz Wewnątrzszkolny System Oceniania pod kątem zawartych w nim praw. Wyłapała te, które wydały się jej najważniejsze. Całość WSO tutaj. Oto i one: Każdy nauczyciel/ka ma obowiązek: 1. podać w czasie lekcji jej cel (w zrozumiałym języku) oraz nacobezu, czyli kryterium sukcesu, 2. podawać nacobezu do wszelkich prac domowych, 3. przed każdym sprawdzianem na ocenę sumującą (stopień) przeprowadzić sprawdzian próbny (może mieć on inną formę, np. pracy domowej, nie można z niego wystawiać oceny i musi być zwrócony co...

Więcej
Strona 1 z 11