Posts made in Listopad, 2011

Czytanie po marginesie albo wielość punktów widzenia

Dodany przez: | lis 11, 2011 | Kategorie: Treść lekcji | 0 komentarzy

Czytanie po marginesie albo wielość punktów widzenia

Cel lekcji w języku ucznia: nauczę się, że w tekście literackim ważna jest każde, nawet najkrótsze zdanie. Nacobezu: analiza porównawcza dwóch tekstów. Streszczenie lekcji w punktach: 1. na początku, w ramach wprowadzenia, każdy z Was sporządził notatkę, w której opisał, co działo się podczas pierwszych minut lekcji, 2. zastanawialiśmy się, która z wersji zdarzeń jest prawdziwa, czy i w jaki sposób możemy to rozpoznać,  3. porównaliśmy to do relacji narratora  – pierwszo- i trzecioosobowej, 4. następnie wykorzystaliśmy nasze wnioski w pracy nad „Penelopiadą”: znamy kilka...

Więcej

Wasze prawa

Dodany przez: | lis 10, 2011 | Kategorie: OK dla uczniów | 5 komentarze

Wasze prawa

Drodzy, szkoła to obowiązki, ale i również PRAWA! SuperNova przetrzepała zatem nasz Wewnątrzszkolny System Oceniania pod kątem zawartych w nim praw. Wyłapała te, które wydały się jej najważniejsze. Całość WSO tutaj. Oto i one: Każdy nauczyciel/ka ma obowiązek: 1. podać w czasie lekcji jej cel (w zrozumiałym języku) oraz nacobezu, czyli kryterium sukcesu, 2. podawać nacobezu do wszelkich prac domowych, 3. przed każdym sprawdzianem na ocenę sumującą (stopień) przeprowadzić sprawdzian próbny (może mieć on inną formę, np. pracy domowej, nie można z niego wystawiać oceny i musi być zwrócony co...

Więcej

Uczymy się na (mam nadzieję – cudzych) błędach

Dodany przez: | lis 8, 2011 | Kategorie: Treść lekcji | 0 komentarzy

Uczymy się na (mam nadzieję – cudzych) błędach

Cel lekcji w języku ucznia: nauczę się rozpoznawać podstawowe rodzaje błędów językowych. Nacobezu: rodzaje błędów językowych (eufonia, tautologia, kolokwializm, kontaminacja, pleonazm). Streszczenie lekcji w trzech punktach: 1.  na początku wypełniliście ankietę „Czy i co Cię najbardziej razi we współczesnej polszczyźnie?” i powtórzyliśmy rodzaje imiesłowów, 2. w trakcie lekcji, po omówieniu rodzajów błędów językowych, wychwytywaliśmy je na slajdach, 3. na koniec rozwiązywaliście krzyżówkę – żeby odnaleźć poprawne hasło musieliście uporać się z kontaminacjami mitologicznych...

Więcej

Wstyd zażegnany

Dodany przez: | lis 5, 2011 | Kategorie: OK dla uczniów | 0 komentarzy

Wstyd zażegnany

W czwartek, 8 września, nie zważając na bębniący o dach deszcz, rozmawialiśmy o trzech sposobach udzielania odpowiedzi na pytania. Umówiliśmy się, że wybierzecie tę, która najbardziej Wam odpowiada, a ja będę ją stosować najczęściej. Zgodnie z zasadami pierwszej rzucałam w uczniowski tłum pytanie, a następnie pytałam najszybciej zgłaszającą się osobę. Za tą metodą opowiedziało się siedmiu uczniów. Zdaniem Weroniki N. „sprawia ona, że odpowiadają osoby, które mają najciekawszą rzecz do powiedzenia, a to sprawia, że lekcja jest interesująca”. Twierdziliście też, że zmniejsza ona...

Więcej

Archipelagi ludzkich twarzy

Dodany przez: | lis 4, 2011 | Kategorie: Treść lekcji | 0 komentarzy

Archipelagi ludzkich twarzy

Cel lekcji w języku ucznia: Przypomnę sobie, jak napisać opis. Nacobezu: opis ludzkiej twarzy, epitet, porównanie. Po krótkiej powtórce imiesłowów pracowaliśmy nad testem szlifującym umiejętność przygotowywania opisu (test do ściągnięcia pod galerią). A w galerii obrazy Giuseppe Arcimboldo – na dowód, że to nie ja wymyśliłam komponowanie portretów z owoców i warzyw. A więcej obrazów tutaj. Przypominajki: Epitet – określenie, zazwyczaj rzeczownika, np. szary słoń. Porównanie – szary niczym/jak słoń. Bibliotekarz Jarzynki Kucharz Lato Zima Ogień Test...

Więcej
Strona 2 z 212