Co trzy głowy to nie jedna, czyli supernauczyciel

Samodzielność to: Próba poradzenia sobie samemu (Basia), Samodzielne zdobywanie wiedzy (Kasia), Współprowadzenie lekcji (Jula), Współpraca (Zuza), Wspólne działanie (Ignacy K.) – tak w Super Novej (dla niewtajemniczonych – nazwa klasy) opisywaliście pojęcie „samodzielność”. Niesamowicie cenne jest dla mnie to, że duża część z Was definiowała samodzielność nie tylko jako umiejętność radzenia sobie samemu, ale również…

Penelopiadowo-egzaminacyjny misz masz

Zarówno SuperNova, jak i Underground świętowały (nielegalnie) na moich lekcjach klasowe Święta Niepodległości. Przyjawiało się to w ogłoszeniu wolności od: skupienia, pracy na lekcji, ćwiczeń i udzielania odpowiedzi na (rzucane w pustkę) pytania nieszczęsnej nauczycielki. Zrealizowaliśmy zatem zaledwie połowę zaplanowanego przeze mnie materiału. Ech ta wolność… Jakie to szczęście, że czcimy ją tylko raz w roku. W…

Czytanie po marginesie albo wielość punktów widzenia

Cel lekcji w języku ucznia: nauczę się, że w tekście literackim ważna jest każde, nawet najkrótsze zdanie. Nacobezu: analiza porównawcza dwóch tekstów. Streszczenie lekcji w punktach: 1. na początku, w ramach wprowadzenia, każdy z Was sporządził notatkę, w której opisał, co działo się podczas pierwszych minut lekcji, 2. zastanawialiśmy się, która z wersji zdarzeń jest prawdziwa, czy i…

Wasze prawa

Drodzy, szkoła to obowiązki, ale i również PRAWA! SuperNova przetrzepała zatem nasz Wewnątrzszkolny System Oceniania pod kątem zawartych w nim praw. Wyłapała te, które wydały się jej najważniejsze. Całość WSO tutaj. Oto i one: Każdy nauczyciel/ka ma obowiązek: 1. podać w czasie lekcji jej cel (w zrozumiałym języku) oraz nacobezu, czyli kryterium sukcesu, 2. podawać…

Uczymy się na (mam nadzieję – cudzych) błędach

Cel lekcji w języku ucznia: nauczę się rozpoznawać podstawowe rodzaje błędów językowych. Nacobezu: rodzaje błędów językowych (eufonia, tautologia, kolokwializm, kontaminacja, pleonazm). Streszczenie lekcji w trzech punktach: 1.  na początku wypełniliście ankietę „Czy i co Cię najbardziej razi we współczesnej polszczyźnie?” i powtórzyliśmy rodzaje imiesłowów, 2. w trakcie lekcji, po omówieniu rodzajów błędów językowych, wychwytywaliśmy je…