Posts made in 2011

Co trzy głowy to nie jedna, czyli supernauczyciel

Dodany przez: | lis 15, 2011 | Kategorie: OK dla uczniów | 0 komentarzy

Co trzy głowy to nie jedna, czyli supernauczyciel

Samodzielność to: Próba poradzenia sobie samemu (Basia), Samodzielne zdobywanie wiedzy (Kasia), Współprowadzenie lekcji (Jula), Współpraca (Zuza), Wspólne działanie (Ignacy K.) – tak w Super Novej (dla niewtajemniczonych – nazwa klasy) opisywaliście pojęcie „samodzielność”. Niesamowicie cenne jest dla mnie to, że duża część z Was definiowała samodzielność nie tylko jako umiejętność radzenia sobie samemu, ale również współdziałania w grupie. Prawie wszyscy podkreślaliście w wypowiedziach, że chcecie pracować nad własną samodzielnością, ponieważ m.in.: Ciekawiej mi się wtedy...

Więcej

Penelopiadowo-egzaminacyjny misz masz

Dodany przez: | lis 11, 2011 | Kategorie: Treść lekcji | 0 komentarzy

Penelopiadowo-egzaminacyjny misz masz

Zarówno SuperNova, jak i Underground świętowały (nielegalnie) na moich lekcjach klasowe Święta Niepodległości. Przyjawiało się to w ogłoszeniu wolności od: skupienia, pracy na lekcji, ćwiczeń i udzielania odpowiedzi na (rzucane w pustkę) pytania nieszczęsnej nauczycielki. Zrealizowaliśmy zatem zaledwie połowę zaplanowanego przeze mnie materiału. Ech ta wolność… Jakie to szczęście, że czcimy ją tylko raz w roku. W końcu nie od dziś wiadomo, że szkoła opiera się na przemocy i zniewoleniu. Cel lekcji w języku ucznia: Nauczę się: 1. jak czytać notatkę z encyklopedii lub słownika, 2....

Więcej

Czytanie po marginesie albo wielość punktów widzenia

Dodany przez: | lis 11, 2011 | Kategorie: Treść lekcji | 0 komentarzy

Czytanie po marginesie albo wielość punktów widzenia

Cel lekcji w języku ucznia: nauczę się, że w tekście literackim ważna jest każde, nawet najkrótsze zdanie. Nacobezu: analiza porównawcza dwóch tekstów. Streszczenie lekcji w punktach: 1. na początku, w ramach wprowadzenia, każdy z Was sporządził notatkę, w której opisał, co działo się podczas pierwszych minut lekcji, 2. zastanawialiśmy się, która z wersji zdarzeń jest prawdziwa, czy i w jaki sposób możemy to rozpoznać,  3. porównaliśmy to do relacji narratora  – pierwszo- i trzecioosobowej, 4. następnie wykorzystaliśmy nasze wnioski w pracy nad „Penelopiadą”: znamy kilka...

Więcej

Wasze prawa

Dodany przez: | lis 10, 2011 | Kategorie: OK dla uczniów | 5 komentarze

Wasze prawa

Drodzy, szkoła to obowiązki, ale i również PRAWA! SuperNova przetrzepała zatem nasz Wewnątrzszkolny System Oceniania pod kątem zawartych w nim praw. Wyłapała te, które wydały się jej najważniejsze. Całość WSO tutaj. Oto i one: Każdy nauczyciel/ka ma obowiązek: 1. podać w czasie lekcji jej cel (w zrozumiałym języku) oraz nacobezu, czyli kryterium sukcesu, 2. podawać nacobezu do wszelkich prac domowych, 3. przed każdym sprawdzianem na ocenę sumującą (stopień) przeprowadzić sprawdzian próbny (może mieć on inną formę, np. pracy domowej, nie można z niego wystawiać oceny i musi być zwrócony co...

Więcej

Uczymy się na (mam nadzieję – cudzych) błędach

Dodany przez: | lis 8, 2011 | Kategorie: Treść lekcji | 0 komentarzy

Uczymy się na (mam nadzieję – cudzych) błędach

Cel lekcji w języku ucznia: nauczę się rozpoznawać podstawowe rodzaje błędów językowych. Nacobezu: rodzaje błędów językowych (eufonia, tautologia, kolokwializm, kontaminacja, pleonazm). Streszczenie lekcji w trzech punktach: 1.  na początku wypełniliście ankietę „Czy i co Cię najbardziej razi we współczesnej polszczyźnie?” i powtórzyliśmy rodzaje imiesłowów, 2. w trakcie lekcji, po omówieniu rodzajów błędów językowych, wychwytywaliśmy je na slajdach, 3. na koniec rozwiązywaliście krzyżówkę – żeby odnaleźć poprawne hasło musieliście uporać się z kontaminacjami mitologicznych...

Więcej
Strona 3 z 812345...Ostatnia »