Posts made in 2011

Imiesłowy, czyli im krócej, tym lepiej

Dodany przez: | paź 28, 2011 | Kategorie: Treść lekcji | 0 komentarzy

Imiesłowy, czyli im krócej, tym lepiej

Cel lekcji został jasno określony: Nauczę się, jak przekształcać zdania złożone w pojedyncze. Nacobezu podane: podział i końcówki imiesłowów. Robiliśmy ćwiczenia, było kapustnie, kwaśno i nudno. Ale przypominajka zawsze się przyda: Imiesłów to forma czasownika. Wszystkie imiesłowy dzielimy na przymiotnikowe i przysłówkowe. Przymiotnikowe dzielimy na czynne i bierne. Czynne mają końcówki: -ący, -ąca, -ące, np. czytający, czytająca, czytające. Bierne: -ny, -na, -ne, -ty, -ta, -te, np. czytany, czytana, czytane. Przysłówkowe dzielimy na współczesne i uprzednie. Współczesne mają końcówkę: -ąc,...

Więcej

Chimeryczny gatunek, chimeryczny narrator, czyli o tym samym inaczej

Dodany przez: | paź 26, 2011 | Kategorie: Treść lekcji | 0 komentarzy

Chimeryczny gatunek, chimeryczny narrator, czyli o tym samym inaczej

Cel lekcji w języku ucznia: Zrozumiem/przypomnę sobie: 1. że rodzaje literackie potrafią się ze sobą mieszać, 2. funkcję osoby mówiącej w tekście, 3. jak czytać encyklopedyczną notatkę. Nacobezu: gatunki synkretyczne, przemiany narracji w IX Pieśni „Odysei”. Streszczenie lekcji w pięciu punktach: 1. na początku jak zwykle powtarzaliśmy, powtarzaliśmy, powtarzaliśmy: cechy epiki, liryki, dramatu, 2. następnie borykaliśmy się z kwestią, do jakiego rodzaju i dlaczego zaliczamy utwór Homera spolszczony przez Jana Parandowskiego, 3. potem przeczytaliśmy fragment oryginalnego tekstu i postawiliśmy...

Więcej

Praktyka oparta na dowodach (2)

Dodany przez: | paź 20, 2011 | Kategorie: OK w teorii | 0 komentarzy

Praktyka oparta na dowodach (2)

A zatem, aby niepotrzebnie nie stopniować napięcia, najpierw rozwiązania obu zgadul (komu przypadła złota kula?), a potem wyjaśnienia – zwłaszcza cyferek w nawiasach. Wszystkich(e), którzy(e) pominęli(ły) wpis „Praktyka oparta na dowodach (1)”, proszę o jego lekturę. Inaczej nie będzie zabawy. ZGADULA pierwsza: Czynniki mające wpływ na postępy w uczeniu się: 1. zaufanie w relacji nauczyciel(ka) – uczeń(nnica) (0,72) 2. rozwój zawodowy nauczających (0,62) 3. zaangażowanie rodziców (0,51) Czynniki NIEmające wpływu na postępy w uczeniu się: 1. zmniejszenie rozmiaru klas...

Więcej

Praktyka oparta na dowodach (1)

Dodany przez: | paź 10, 2011 | Kategorie: OK w teorii | 0 komentarzy

Praktyka oparta na dowodach (1)

Dopiero niedawno odkryłam, że zapamiętana przeze mnie z dzieciństwa wyliczanka „Zgaduj zgadula, w której ręce złota kula” ma źródło w wierszu Teofila Lenartowicza „Zgaduj zgadula”. Pozwolę sobie zacytować fragment: „(…) szczęście do ciebie/ Przyjdzie drzwiami, oknami, Kominem i dziurami;/ Nie zabraknie na chlebie Ni na ludzkiej przyjaźni,/ Nikt nad ciebie pokaźniej Nie wystroi się suciej, Ani w tańcu obróci/ – Jeśli zgadniesz, zgadula, Gdzie złota kula./ – Ej, to pewnie w tym ręku./ – Nie – nie zgadłeś, Jasieńku”....

Więcej

Mitologiczny bestiariusz

Dodany przez: | paź 8, 2011 | Kategorie: Treść lekcji | 0 komentarzy

Mitologiczny bestiariusz

Cel lekcji w języku ucznia: 1. Zrozumiem pochodzenie i znaczenie mitologicznych związków frazeologicznych, 2. Przypomnę sobie, jak czytać encyklopedyczną notatkę i redagować streszczenie. Nacobezu: mitologiczne związki frazeologiczne, notatka encyklopedyczna, streszczenie, sprawozdanie. Streszczenie lekcji w pięciu punktach: 1. po krótkim teście powtórkowym z teorii dramatu mierzyliśmy się z pytaniem:Dlaczego dawni podróżnicy wymyślali i opisywali dziwne stwory-bestie? Dlaczego przekraczanie granic, w tym geograficznych, często wiąże się ze spotkaniem z bestią?, 2. następnie samodzielnie...

Więcej
Strona 5 z 8« Pierwsza...34567...Ostatnia »