Imiesłowowy równoważnik zdania

Cele lekcji w języku ucznia: Nauczę się: 1. rozpoznawać imiesłowowy równoważnik zdania, 2. wstawiać przecinki w zdaniach z imiesłowowym równoważnikiem zdania. Nacobezu: imiesłowowy równoważnik zdania, poprawna interpunkcja. Streszczenie lekcji w sześciu punktach: 1. Na początku w parach powtórzyliście rodzaje wypowiedzeń i końcówki imiesłowów, 2. następnie analizowaliście ćwiczenia i zdania z imiesłowami pod kątem zawartych w nich informacji…