Miejsca i ludzie

Temat: Miejsca i ludzie. Cel lekcji w języku ucznia(ennicy): Wywnioskuję, jaką wiedzę o bohaterach powieści zyskujemy, przyglądając się miejscom, w których mieszkają. Nacobezu: 1. Opiszę co najmniej cztery miejsca znaczące dla interpretacji powieści, 2. Wykorzystam opisy miejsc do charakterystyki bohaterów. Streszczenie lekcji w czterech punktach: 1.  Naszą pracę nad minipowieścią Johna Steinbecka „Myszy i ludzie” rozpoczęliśmy…