Opis emocji

Wielu ludzi ma problem z nazywaniem uczuć – a cóż dopiero z ich opisywaniem. Poniższa sekwencja ćwiczeń ma zatem na celu szlifowanie u uczennic(ów) umiejętności opisu twarzy wyrażającej emocje. Warto robić je w proponowanej przeze mnie kolejności – uświadamiają braki w słownictwie i pozwalają je uzupełnić. Propozycja 1. (wprowadzająca do tematu) – praca indywidualna: każda osoba…

Słowotwórstwo

Poniżej zamieszczam konspekty skupione wokół słowotwórstwa. Aby je pobrać, wystarczy kliknąć w słowo „konspekt”.   Konspekt 1. Cele lekcji w języku nauczycielki: 1. Powtórzenie wiedzy o rodzinie wyrazów (rdzeniu, podstawie słowotwórczej, rodzajach formantów) oraz rodzajach imiesłowów. 2. Pogłębianie umiejętności dyskutowania i facylitowania. 3. Wyszukiwanie argumentów za tezą oraz przeciwko niej.   Cele sformułowane w języku…