Tworzenie rozprawki (cz. 2)

Schemat zajęć przypomina ten z wpisu Tworzenie rozprawki (1) – różni się początkiem.   Cele lekcji w języku nauczycielki: 1. Analizowanie słów kluczowych. 2. Wyszukiwanie argumentów za i przeciw tezie. 3. Tworzenie rozprawki z wykorzystaniem właściwego dla niej słownictwa. 4. Pogłębianie umiejętności dyskutowania i facylitowania.   Cele sformułowane w języku uczących się: Wyszukam argumenty ZA…