Alternatywna Lista Lektur

Wpis jest rozbudowaną wersją artykułu, który ukazał się we wrześniowym numerze „Książek” dodatku do „Gazety Wyborczej”. * Wszytki płacze, wszytki łzy Heraklitowe/ I lamenty, i skargi Symonidowe. Wszytki troski na świecie, wszytki wzdychania/ I żale, i frasunki, i rąk łamania nie opiszą szkód, jakie wyrządza zatwierdzona w 2017 roku lista lektur obowiązkowych – szczególnie ta…

Król Maciuś I

Cele lekcji w języku nauczycielki: 1. Wyszukiwanie i dekonstrukcja stereotypów (na temat czarnoskórych) w filmie. 2. Odczytanie funkcji zoomorfizacji w filmie. 3. Wprowadzenie słów: „rasizm”, „manipulacja”.   Cele sformułowane w języku uczących się: Zmierzę się ze stereotypami na temat ludzi o innym niż biały kolorze skóry.   Konspekt nr 1

Biblia

Cele lekcji w języku nauczycielki: 1. Wprowadzenie podstawowych informacji o Biblii. 2. Kształtowanie umiejętności gromadzenia argumentów do rozprawki. 3. Wprowadzenie słownictwa charakterystycznego dla rozprawki.   Cele sformułowane w języku uczących się: Wyszukam argumenty za (+) czytaniem Biblii i przeciwko (-) niemu.   Konspekt nr 1 Załączniki   Cele lekcji w języku nauczycielki: 1. Utrwalenie podstawowych…

Myśląca klasa (cz. 3)

Zgodnie z zapowiedzią z poprzednich wpisów rozwijam wskazówki Petera Liljedahla dotyczące etapów nauki krytycznego myślenia:   Dobre zadanie na początek lekcji: 1. Zadanie musi wymagać myślenia, kombinowania, odkrycia czegoś. 2. Na początek warto zastosować zadanie-fajerwerk – ciekawe, wciągające, niekoniecznie związane z tematem lekcji. 3. Z czasem, po kilku lekcjach regularnego stosowania metody, możemy przejść do…

Myśląca klasa (cz. 2)

Peter Liljedahl jest nauczycielem, ale i – przede wszystkim – naukowcem ceniącym praktykę opartą na dowodach. Przebadał zatem pod kątem skuteczności lekcyjne strategie. Oto jego wnioski dotyczące najwartościowszych uzupełnione – kursywą – o moje uwagi: Praktyka:  1. Zadanie-problem – najlepiej, jeśli – zwłaszcza na początku zajęć – uczennice(owie) otrzymują ciekawe i będące wyzwaniem. Niestety, brakuje…