Co

to jest ocenianie kształtujące (formative assessment)?

W sierpniu 2010 roku zamknęłam w Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) staż na trenerkę oceniania kształtującego (OK) – od tego czasu szkolę  zespoły nauczycielskie, które chcą poprawić jakość swojej pracy i relacji z uczennicami(niami).

Z OK pracuję od pięciu lat.

A zatem kilka słów na temat tej metody.

Co to jest ocenianie kształtujące? Na czym polega?

Pierwsze angielskie publikacje Paula Blacka i Dylana Wiliama na temat oceniania kształtującego datują się na rok 1998. Od 2002 roku CEO – dzięki kontaktom ze znanym brytyjskim metodykiem Tomem Wingiem i wsparciu prof. Jana Potworowskiego – rozpoczęło wdrażanie OK w Polsce: zaprosiło na warsztaty Soo Sturlock, rozpoczęło kursy internetowe, przetłumaczyło angielskie podręczniki oraz wydało książkę Danuty Sterny „Ocenianie kształtujące w praktyce”.

 OK – w odróżnieniu od większości  sposobów oceniania – nie opiera się na prostym wystawianiu ocen. Jest zbiorem zasad w służbie mądrego uczenia i uczenia się. Polega przede wszystkim na sprawnym obiegu informacji – informacji zwrotnej:

JA powinnam dawać uczącym się jasne wskazówki, co i w jaki sposób powinne(i) zrobić czy poprawić, aby opanować daną umiejętność, ale i one(i) powinni dawać MI jasne wskazówki, co i w jaki sposób powinnam zrobić czy poprawić, aby pomóc w opanowaniu danej umiejętności.

OK sprzyja przejęciu przez dzieciaki odpowiedzialności za sukcesy i porażki. Uczą się przecież nie dla rodziców, nauczyciel(k)i, stopni, w imię rywalizacji z koleżankami i kolegami w klasie. Uczą się dla siebie, a jedyną mądrą rywalizacją jest ta z samym sobą, czyli porównywanie swoich wyników w czasie.

A jaka w tym moja nauczycielska rola?

Mam nadzieję, że nigdy nie stanę się nadzorczynią. Jej sukces opiera się na surowej dyscyplinie, wzbudzaniu strachu, karaniu i nagradzaniu. Nie chcę, aby zapamiętano mnie jako mistrzynię – nieomylny i niedościgły autorytet od wszystkiego. Pragnę stać się sojuszniczką, towarzyszką naukowej podróży, kimś, kto pomaga, ale i pozwala na popełnianie błędów i uczenie się na nich.  A zatem w drogę!