Jak się uczymy?

Dodany przez: | wrz 25, 2011 | Kategorie: Treść lekcji | 0 komentarzy

Jak się uczymy?

Cel lekcji w języku uczennicy/ucznia: Zrozumiem, co sprzyja, a co hamuje przyswajanie wiedzy.

Nacobezu (kryteria sukcesu pozwalające sprawdzić, czy cel lekcji został osiągnięty): Opiszę warunki, w jakich najlepiej się uczę. Rozpoznam przyczyny swoich niepowodzeń w nauce.

Streszczenie: Podczas lekcji odpowiadaliście na pytania: Co mnie wzmacnia? Co sprawia, że czuję się pewnie?W jakiej sytuacji (niekoniecznie szkolnej) z przeszłości czegoś się nauczyłam/em i sprawiło mi to przjemność?

Stworzyliście katalog rzeczy, dzięki którym łatwiej się uczycie. W całości pokrywa się on z odkryciami naukowców zajmujących się zasadami sprzyjającymi uczeniu się.

W pewnym uproszczeniu są to: 1. zaangażowanie, 2. konstruowanie dużych całości z mniejszych elementów (cegła do cegły), 3. wyszukiwanie powiązań nowo nabytej wiedzy z już posiadaną/doświadczeniami życiowymi, 4.  hierarchiczność (uporządkowanie wiedzy), 5. wiara we własne możliwości, 6. pozytywna relacja z nauczycielem (możliwość popełniania błędów), 7. świadomość uczenia się (obserwowanie siebie jako osoby uczącej się), 8. znajomość ograniczeń w przyswajaniu i przetwarzaniu wiadomości  (bez zbyt dużej ilości informacji na raz) oraz 9. relacje społeczne (!!).

Zgodnie z punktem 9. we współczesnym nauczaniu przecenia się podejście indywidualne, zapominając o uczeniu się od innych i kształceniu umiejętności pracy w grupie, a to ona często decyduje we współczesnym świecie o sukcesie. Wystarczy popatrzeć na zespołowość odkryć w Nagrodzie Nobla.

Na koniec rozmawialiście o stresie, lękach i braku wiary w siebie jako czynnikach blokujących przyswajanie wiedzy.

Pod koniec lekcji wszyscy potwierdziliście, że cel lekcji został osiągnięty – nie pokazaliście żadnego czerwonego czy żółtego światła.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *