Dla uczniów

Imiesłowowy równoważnik zdania

Dodany przez: | sty 16, 2012 | Kategorie: Treść lekcji | 0 komentarzy

Cele lekcji w języku ucznia: Nauczę się: 1. rozpoznawać imiesłowowy równoważnik zdania, 2. wstawiać przecinki w zdaniach z imiesłowowym równoważnikiem zdania. Nacobezu: imiesłowowy równoważnik zdania, poprawna interpunkcja. Streszczenie lekcji w sześciu punktach: 1. Na początku w parach powtórzyliście rodzaje wypowiedzeń i końcówki imiesłowów, 2. następnie analizowaliście ćwiczenia i zdania z imiesłowami pod kątem zawartych w nich informacji i 3. odpowiadaliście na pytanie: w którym miejscu należy wstawić przecinki, aby oddzielić poszczególne...

więcej

Splątane wątki niekończących się historii (cd.)

Dodany przez: | gru 17, 2011 | Kategorie: Treść lekcji | 0 komentarzy

Cele lekcji w języku ucznia: Zrozumiem związek budowy fabuły książki z jej treścią. Nacobezu: budowa fabuły „Niekończącej się historii”, alegoria, symbol,  topos drogi, charakterystyka Bastiana oraz Dziecięcej Cesarzowej Streszczenie lekcji w sześciu punktach: 1. Na początku powróciliśmy do definicji toposu, a następnie odtworzyliśmy drogę, którą przebył Atreju, oraz omówiliśmy znaczenie jej poszczególnych etapów, czyli: wezwania Atreju (10-letniego dziecka), przerwania rytuału przejścia (Atreju został wezwany przed staniem się...

więcej

Splątane wątki niekończących się historii

Dodany przez: | gru 17, 2011 | Kategorie: Treść lekcji | 0 komentarzy

Cele lekcji w języku ucznia: Zrozumiem związek budowy fabuły książki z jej treścią. Nacobezu: budowa fabuły „Niekończącej się historii” Streszczenie lekcji sześciu punktach: 1. Na początku jak zwykle (i aż do bólu) powtórka: trzy rodzaje literackie, wyznaczniki epiki, liryki i dramatu, rodzaje narratora, budowa fabuły, 2. następnie przyporządkowaliście NH do rodzaju i gatunku – definiując fantasy i science fiction, 3. wyodrębniliście w jej fabule nawiazania – charakterystyczne dla fantasy – do starożytności (np....

więcej

Szczypta pytań do smaku

Dodany przez: | gru 15, 2011 | Kategorie: Treść lekcji | 0 komentarzy

Pierwszy test ze znajomości „Niekończącej się historii” miał w Undergroundzie formę pytań, które musieliście ułożyć do wybranych fragmentów tekstu. Ich dojrzałość mnie zaskoczyła. Dzięki Wam mogłam na nowo odczytać powieść. Nie jestem w stanie wynotować wszystkich. A zatem tylko szczypta. Stała się ona dla mnie inspiracją do ułożenia dwóch kolejnych lekcji. Dziękuję. 1. Kim/czym stałby się Atreju, gdyby wchłonęła go pustka (Kuba G.)? 2. Dlaczego rozdział 7. zatytułowany jest „Głos ciszy”, skoro głos w trzeciej bramie...

więcej

Za drzwiami antykwariatu, czyli Bastian po drugiej stronie lustra

Dodany przez: | gru 11, 2011 | Kategorie: Treść lekcji | 0 komentarzy

Cele lekcji w języku ucznia: Zrozumiem, że jeden topos można interpretować na wiele sposobów. Nacobezu: co najmniej 2 znaczenia toposu zwierciadła w „Niekończącej się historii”. Streszczenie lekcji w pięciu punktach: 1. Na początku przeczytałam Wam wiersz-zagadkę – zgadywałyście/liście, jaki przedmiot opisała Sylwia Plath, 2. obejrzeliśmy fragment horroru „Krąg” i rozmawialiśmy o toposie zwierciadła/oka/odbicia – podawaliście niezwykle ciekawe przykłady, 3. mierzyliśmy się ze straszliwą kwestią: Czy i co...

więcej

Topos, czyli z wątkiem przez epoki

Dodany przez: | gru 10, 2011 | Kategorie: Treść lekcji | 0 komentarzy

Cele lekcji w języku ucznia: Zrozumiem, co kryję się za terminem „topos”. Nacobezu: definicja toposu, przykłady toposu wędrówki. Streszczenie lekcji w trzech punktach: 1.  na początku zadałam Wam zagadkę: Jaki motyw/wątek łączy film „Straight story” i cztery obrazki, 2. postawiłam pytanie: Dlaczego tuż po „Odysei” analizujemy „Niekończącą się historię” – mimo że dzieli je prawie 3 tys. lat różnicy?, a Wy udzieliliście mi wielu ciekawych odpowiedzi, wskazując przede wszystkim na wątek wędrówki, 3. na koniec...

więcej

Powieszone służące, czyli reinterpretacja eposu

Dodany przez: | gru 2, 2011 | Kategorie: Treść lekcji | 0 komentarzy

Cele lekcji w języku ucznia: Zrozumiem, 1. po czym można rozpoznać epos, 2. co oznacza pojęcie „reinterpretacja”. Nacobezu: definicja eposu, pojęcie „reinterpretacja”. Streszczenie lekcji w sześciu punktach: 1. Na początku szybko powtórzyliśmy materiał dotyczący rodzajów literackich, 2. podzieliliście się na 3-osobowe grupy i opracowaliście na podstawie „Odysei” najważniejsze cechy eposu, 3.  zebraliśmy wszystkie wynotowane przez Was cechy i skojarzenia w definicję, 4. następnie zestawiliśmy cechy klasycznego eposu z...

więcej

Ślepy aojda na granicy kultur

Dodany przez: | lis 27, 2011 | Kategorie: Treść lekcji | 0 komentarzy

Cele lekcji w języku ucznia: Nauczę się, kim był Homer i jak powstawały jego utwory. Nacobezu: 1. krótka biografia Homera, 2.  teoria pluralistyczna i unitarystyczna, 3. terminy: aojda, formularność. Streszczenie lekcji w punktach: 1. na początku postawiłam pytania: Jak powstawały opowieści w kulturze oralnej, a jak w kulturze pisma? Jak powstawały utwory na pograniczu tych dwóch kultur?, 2. dowiedzieliście się, na czym polegają dwie teorie opisujące powstawanie dzieł Homera: unitarystyczna i pluralistyczna (oraz potwierdzająca ją...

więcej

Penelopa, czyli co porządne rodziny zamiatają pod dywan?

Dodany przez: | lis 27, 2011 | Kategorie: Treść lekcji | 0 komentarzy

Cel lekcji w języku ucznia: Zrozumiem, dlaczego w jednej książce stosuje się kilka typów narracji. Nacobezu: rodzaje narracji w „Penelopiadzie”, charakterystyka Penelopy. Streszczenie lekcji w  czterech punktach: 1. zanim przeszliśmy do właściwego tematu, zmierzyliśmy się z zadaniem na dobry początek –  postawiłam pytanie: Co widzi zaglądająca za zasłonę/pod dywan służąca na muralu Banksy’ego? Pracowaliście w parach, a następnie przedstawiliście swoje interpretacje, 2. po krótkiej powtórce borykaliśmy się z kwestiami:...

więcej

Penelopiadowo-egzaminacyjny misz masz

Dodany przez: | lis 11, 2011 | Kategorie: Treść lekcji | 0 komentarzy

Zarówno SuperNova, jak i Underground świętowały (nielegalnie) na moich lekcjach klasowe Święta Niepodległości. Przyjawiało się to w ogłoszeniu wolności od: skupienia, pracy na lekcji, ćwiczeń i udzielania odpowiedzi na (rzucane w pustkę) pytania nieszczęsnej nauczycielki. Zrealizowaliśmy zatem zaledwie połowę zaplanowanego przeze mnie materiału. Ech ta wolność… Jakie to szczęście, że czcimy ją tylko raz w roku. W końcu nie od dziś wiadomo, że szkoła opiera się na przemocy i zniewoleniu. Cel lekcji w języku ucznia: Nauczę się: 1. jak...

więcej