Dla uczniów

Czytanie po marginesie albo wielość punktów widzenia

Dodany przez: | lis 11, 2011 | Kategorie: Treść lekcji | 0 komentarzy

Cel lekcji w języku ucznia: nauczę się, że w tekście literackim ważna jest każde, nawet najkrótsze zdanie. Nacobezu: analiza porównawcza dwóch tekstów. Streszczenie lekcji w punktach: 1. na początku, w ramach wprowadzenia, każdy z Was sporządził notatkę, w której opisał, co działo się podczas pierwszych minut lekcji, 2. zastanawialiśmy się, która z wersji zdarzeń jest prawdziwa, czy i w jaki sposób możemy to rozpoznać,  3. porównaliśmy to do relacji narratora  – pierwszo- i trzecioosobowej, 4. następnie wykorzystaliśmy nasze wnioski w...

więcej

Uczymy się na (mam nadzieję – cudzych) błędach

Dodany przez: | lis 8, 2011 | Kategorie: Treść lekcji | 0 komentarzy

Cel lekcji w języku ucznia: nauczę się rozpoznawać podstawowe rodzaje błędów językowych. Nacobezu: rodzaje błędów językowych (eufonia, tautologia, kolokwializm, kontaminacja, pleonazm). Streszczenie lekcji w trzech punktach: 1.  na początku wypełniliście ankietę „Czy i co Cię najbardziej razi we współczesnej polszczyźnie?” i powtórzyliśmy rodzaje imiesłowów, 2. w trakcie lekcji, po omówieniu rodzajów błędów językowych, wychwytywaliśmy je na slajdach, 3. na koniec rozwiązywaliście krzyżówkę – żeby odnaleźć poprawne hasło...

więcej

Archipelagi ludzkich twarzy

Dodany przez: | lis 4, 2011 | Kategorie: Treść lekcji | 0 komentarzy

Cel lekcji w języku ucznia: Przypomnę sobie, jak napisać opis. Nacobezu: opis ludzkiej twarzy, epitet, porównanie. Po krótkiej powtórce imiesłowów pracowaliśmy nad testem szlifującym umiejętność przygotowywania opisu (test do ściągnięcia pod galerią). A w galerii obrazy Giuseppe Arcimboldo – na dowód, że to nie ja wymyśliłam komponowanie portretów z owoców i warzyw. A więcej obrazów tutaj. Przypominajki: Epitet – określenie, zazwyczaj rzeczownika, np. szary słoń. Porównanie – szary niczym/jak słoń. Bibliotekarz Jarzynki...

więcej

Oko Polifema albo podróż bezdomnej dziewczynki

Dodany przez: | paź 31, 2011 | Kategorie: Treść lekcji | 0 komentarzy

Cel lekcji w języku ucznia: Zrozumiem, jaką wizję zaświatów mieli starożytni Grecy. Nacobezu: treść fragmentu Pieśni XI, przerzutnia, epitet, porównanie, synekdocha, archaizm, neologizm, eufemizm + orientacyjna znajomość mapy Hadesu. Streszczenie lekcji w ośmiu punktach: 1. na początku przypomnieliśmy sobie opowieść o wydłubanym oku Polifema, a ja przeczytałam Wam frg. książki prof. Andrzeja Szczeklika „O chorych, chorobach i poszukiwaniu duszy medycyny” i postawiłam pytanie: Dokąd korewędruje po stracie domu?, 2. w związku z tym, że marnie...

więcej

Ci, którzy odeszli, albo rzut oka na drugą stronę

Dodany przez: | paź 29, 2011 | Kategorie: Treść lekcji | 0 komentarzy

Cel lekcji w języku ucznia: Zrozumiem, jaką wizję zaświatów mieli starożytni Grecy. Nacobezu: treść fragmentu Pieśni IX „Odysei”, przerzutnia, epitet, porównanie, synekdocha, archaizm, neologizm. Streszczenie lekcji w pięciu punktach: 1. na początku przeczytaliście fragment „Odysei”, w którym główny bohater przywołuje umarłych, wlewając do jamy w ziemi: miód, mleko, wino i krew, 2. na małych sklerotkach zapisaliście swoje pytania:  Gdzie leży kraina umarłych? Jak wygląda? Dlaczego Odys wygrzebał dół w ziemi? Co do...

więcej

Imiesłowy, czyli im krócej, tym lepiej

Dodany przez: | paź 28, 2011 | Kategorie: Treść lekcji | 0 komentarzy

Cel lekcji został jasno określony: Nauczę się, jak przekształcać zdania złożone w pojedyncze. Nacobezu podane: podział i końcówki imiesłowów. Robiliśmy ćwiczenia, było kapustnie, kwaśno i nudno. Ale przypominajka zawsze się przyda: Imiesłów to forma czasownika. Wszystkie imiesłowy dzielimy na przymiotnikowe i przysłówkowe. Przymiotnikowe dzielimy na czynne i bierne. Czynne mają końcówki: -ący, -ąca, -ące, np. czytający, czytająca, czytające. Bierne: -ny, -na, -ne, -ty, -ta, -te, np. czytany, czytana, czytane. Przysłówkowe dzielimy na...

więcej

Chimeryczny gatunek, chimeryczny narrator, czyli o tym samym inaczej

Dodany przez: | paź 26, 2011 | Kategorie: Treść lekcji | 0 komentarzy

Cel lekcji w języku ucznia: Zrozumiem/przypomnę sobie: 1. że rodzaje literackie potrafią się ze sobą mieszać, 2. funkcję osoby mówiącej w tekście, 3. jak czytać encyklopedyczną notatkę. Nacobezu: gatunki synkretyczne, przemiany narracji w IX Pieśni „Odysei”. Streszczenie lekcji w pięciu punktach: 1. na początku jak zwykle powtarzaliśmy, powtarzaliśmy, powtarzaliśmy: cechy epiki, liryki, dramatu, 2. następnie borykaliśmy się z kwestią, do jakiego rodzaju i dlaczego zaliczamy utwór Homera spolszczony przez Jana Parandowskiego, 3. potem...

więcej

Mitologiczny bestiariusz

Dodany przez: | paź 8, 2011 | Kategorie: Treść lekcji | 0 komentarzy

Cel lekcji w języku ucznia: 1. Zrozumiem pochodzenie i znaczenie mitologicznych związków frazeologicznych, 2. Przypomnę sobie, jak czytać encyklopedyczną notatkę i redagować streszczenie. Nacobezu: mitologiczne związki frazeologiczne, notatka encyklopedyczna, streszczenie, sprawozdanie. Streszczenie lekcji w pięciu punktach: 1. po krótkim teście powtórkowym z teorii dramatu mierzyliśmy się z pytaniem:Dlaczego dawni podróżnicy wymyślali i opisywali dziwne stwory-bestie? Dlaczego przekraczanie granic, w tym geograficznych, często wiąże się ze...

więcej

Człowiek w masce, czyli o korzyściach płynących z narratora

Dodany przez: | paź 6, 2011 | Kategorie: Treść lekcji | 0 komentarzy

Cel lekcji w języku ucznia: na dzisiejszej lekcji zrozumiem, że człowiek, który napisał książkę, i człowiek, który w książce mówi, to nie zawsze jedna i ta sama osoba. Nacobezu: trzy rodzaje literackie (epika, liryka, dramat), rodzaje narratora i podmiotu lirycznego Streszczenie lekcji w pięciu punktach: 1. na początku wysłuchaliśmy piosenki Lao Che próbowaliśmy wspólnie odpowiedzieć na pytania: Czy autor piosenki i osoba, która opowiada o swoich przeżyciach, to jedna i ta sama osoba? Na jakiej podstawie twierdzimy, że to dwie różne osoby?,...

więcej

Midas w zwierciadle, czyli okiem balwierza Kalamisa

Dodany przez: | paź 5, 2011 | Kategorie: Treść lekcji | 0 komentarzy

Cel lekcji w języku ucznia: Zrozumiem, jak trudno niekiedy odróżnić prawdę od fikcji i że życie przypomina skomplikowaną powieść. Nacobezu: 1. Poprawnie odczytam notatkę ze słownika, 2. Oswoję termin „fikcja literacka”, 3. Zdefiniuję epikę i dramat. Streszczenie lekcji w pięciu punktach: 1. na początku ćwiczyliśmy czytanie encyklopedycznej notatki ze „Słownika mitów i tradycji kultury”: Dlaczego została podzielona na dwie części?, 2. następnie głowiliśmy się nad pojęciem fikcji literackiej i nad tym, jak trudno niekiedy odróżnić...

więcej