Posts Tagged "SOLO"

Taksonomia SOLO

Dodany przez: | sty 31, 2013 | Kategorie: OK w teorii | 0 komentarzy

Taksonomia SOLO

Taksonomia SOLO (Structure of Observed Learning Outcome) lub po polsku SOWU (Struktura Obserwowalnych Wyników Uczenia się) …została opisana ponad 30 lat temu przez Johna Biggsa i Kevina Collisa i wydaje mi się prostsza niż model sporządzony przez Blooma. Zakłada, że istnieją trzy poziomu wiedzy: powierzchowna, głęboka i konceptualna, i obejmuje pięć etapów: 1. przedstrukturalny albo inaczej: „Nie wiem, o co chodzi!” – uczniowie(ennice) nie posiadają wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonania zadania. 2. monostrukturalny albo inaczej: „Zapamiętałem(am) jedną rzecz z tego, czego się...

Więcej
Strona 1 z 11