Taksonomia SOLO

Dodany przez: | sty 31, 2013 | Kategorie: OK w teorii | 0 komentarzy

Taksonomia SOLO

Taksonomia SOLO (Structure of Observed Learning Outcome)

lub po polsku SOWU (Struktura Obserwowalnych Wyników Uczenia się)

…została opisana ponad 30 lat temu przez Johna Biggsa i Kevina Collisa i wydaje mi się prostsza niż model sporządzony przez Blooma. Zakłada, że istnieją trzy poziomu wiedzy: powierzchowna, głęboka i konceptualna, i obejmuje pięć etapów:

1. przedstrukturalny albo inaczej: „Nie wiem, o co chodzi!” – uczniowie(ennice) nie posiadają wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonania zadania.

2. monostrukturalny albo inaczej: „Zapamiętałem(am) jedną rzecz z tego, czego się uczyliśmy!” – uczniowie(ennice) znają pojedynczy fakt lub pojęcie.

Czasowniki pomocne przy budowaniu poleceń dostosowanych do etapu: nazywa, opisuje, rozpoznaje, wdraża proste procedury.

3. wielostrukturalny albo inaczej: „Pamiętam mnóstwo rzeczy z tego, czego się uczyliśmy!” – uczniowie(ennice) znają wiele faktów i informacji.

Czasowniki: porządkuje, definiuje, grupuje, klasyfikuje, formułuje pytania, radzi sobie z algorytmami.

4. relacyjny albo inaczej: „Wszystko, co wiem, potrafię ze sobą powiązać!” – uczniowie(ennice) potrafią powiązać ze sobą posiadane informacje.

Czasowniki: uogólnia, przewiduje, interpretuje, znajduje analogie, porównuje, zestawia.

5. poszerzonej abstrakcji, czyli głębokiego i przenikliwego rozumowania. Uczniowie(ennice) traktują zdobytą wiedzę jako podstawę do uogólnień, spekulacji, podsumowywania i budowania nowej wiedzy.

Czasowniki: wyobraża sobie, dowodzi, tworzy teorie, uzasadnia, analizuje, stawia hipotezy, wyjaśnia przyczyny, kwestionuje, poszukuje analogii.

Przygotowując wpis, korzystałam z informacji z wykładu prof. Jana Potworowskiego na konferencji CEO w Serocku.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *