Rozwijanie akapitów (2)

Podobnie jak poprzednio celem lekcji jest pokazanie uczennicom(niom), jak rozwijać akapity. Narzędzie to szczególnie przydaje się osobom piszącym zbyt krótkie teksty i narzekającym na brak pomysłów. I żeby to było jasne 😊. Nie uznaję kryterium oceny według długości – opowiadanie jest dobre bądź nie, a ilość wyrazów nie ma tu nic do rzeczy. Dla tworzących…