W starym kinie – Pan Tadeusz

Cóż – nie ukrywam. Rzeczywisty cel poniższej lekcji stanowi zapoznanie – w sposób możliwie najmniej bolesny – moich ósmoklasistek(ów) z treścią „Pana Tadeusza”. Adam Mickiewicz jest dla mnie ważnym myślicielem i pisarzem. Tym bardziej razi mnie, że do lektury jego tekstów zmuszane są osoby, dla których nie były one przeznaczone – nastolatki(owie). Większość z nich…

Opisywanie fotografii

Cele lekcji w języku nauczycielki: 1. Opisywanie i interpretowanie fotografii. 2. Wyszukiwanie argumentów „za” i „przeciw” tezie”. 3. Sporządzanie notatki ze słuchu.   Absolutnie nadrzędnym celem lekcji jest jednak uwrażliwienie na kwestie rasizmu i wyzysku ekonomicznego. Przy okazji jej realizacji można nawiązać do podobnych problemów w Polsce, chociażby finansowego wykorzystywania kobiet z Ukrainy przez firmy…