Myśląca klasa (cz. 2)

Peter Liljedahl jest nauczycielem, ale i – przede wszystkim – naukowcem ceniącym praktykę opartą na dowodach. Przebadał zatem pod kątem skuteczności lekcyjne strategie. Oto jego wnioski dotyczące najwartościowszych uzupełnione – kursywą – o moje uwagi: Praktyka:  1. Zadanie-problem – najlepiej, jeśli – zwłaszcza na początku zajęć – uczennice(owie) otrzymują ciekawe i będące wyzwaniem. Niestety, brakuje…