Nauka krytycznego myślenia

Konstruując lekcję, należy pamiętać o wszystkich elementach metody Petera Liljedahla – a co najmniej o dwóch pierwszych częściach, tzn. losowym dobraniu grup, ścieralnych powierzchniach oraz pracy na stojąco, wielostopniowych, ustnych poleceniach, podawanych król po kroku, klasie bez frontu, odpowiadaniu tylko na pytania podtrzymujące myślenie, wspieraniu samodzielności. Wszystkie można znaleźć tutaj, tutaj oraz tutaj.   Cele lekcji w języku…