Słowotwórstwo

Poniżej zamieszczam konspekty skupione wokół słowotwórstwa. Aby je pobrać, wystarczy kliknąć w słowo „konspekt”.   Konspekt 1. Cele lekcji w języku nauczycielki: 1. Powtórzenie wiedzy o rodzinie wyrazów (rdzeniu, podstawie słowotwórczej, rodzajach formantów) oraz rodzajach imiesłowów. 2. Pogłębianie umiejętności dyskutowania i facylitowania. 3. Wyszukiwanie argumentów za tezą oraz przeciwko niej.   Cele sformułowane w języku…