Krzyżacy 

Poniższa lekcja została napisana na zamówienie Centrum Edukacji Obywatelskiej jako przykład wykorzystania metod oceniania kształtującego Cele lekcji w języku nauczycielki: 1. Odróżnianie symbolu od alegorii, 2. Wyszukiwanie i interpretacja metafory, 3. Sporządzanie notatki. Cele sformułowane w języku uczących się: Dowiem się, jak coś opisać (nie wprost). Konspekt lekcji Slajdy Załącznik nr 1 Załącznik nr 2  …