Modelowanie wstępu (cz. 1)

Kłusująca(y) na koniu trzyma w dłoniach lejce. Dzięki nim delikatnie, lecz stanowczo, popycha zwierzę w pożądanym – niestety, nie zawsze również przez nie 🙂 – kierunku. W podobny sposób pracuje wstęp – sygnalizuje kierunek, w którym pokłusuje treść, i zachęca czytającą(ego), aby się do niej przyłączyć. Celem poniższych lekcji jest zapoznanie uczennic(niów) z modelami ośmiu…