Żona Lota Wisławy Szymborskiej

Cele lekcji w języku nauczycielki: 1. Powtórzenie informacji o Biblii i rodzajach literackich. 2.Wyszukiwanie fragmentów Biblii. 3. Zestawienie tekstu źródłowego z jego interpretacją. 4. Scharakteryzowanie podmiotu lirycznego. 5. Stworzenie monologu.   Cele sformułowane w języku uczących się: Wypowiem się w imieniu bezimiennej żony Lota.   Konspekt