Rozwijanie akapitów (1)

Celem poniższych lekcji jest pokazanie uczennicom(niom), jak rozwijać akapity opowieści, posuwając się od ogółu do szczegółu. Narzędzie to dobrze sprawdza się również w przypadku form argumentacyjnych, w których trzeba podać argument, a następnie go rozbudować. Cel w języku uczennicy(nia) brzmi: Dowiem się, jak wypełnić akapit treścią.   Realizacji celu służy następujące zadanie:   przy tekście…