Śledztwo

Celem poniższych lekcji jest pokazanie uczennicom(niom), jak przy pisaniu opowiadania wykorzystać dziennikarskie (bądź policyjne) pytania: kto?, co?, kiedy?, gdzie? i dlaczego? Odpowiedzi na powyższe pytania warto szukać zarówno przed rozpoczęciem pisania, jak i w jego trakcie – dzięki temu można przemyśleć i rozplanować wątki bądź powrócić do ciekawych, a zarzuconych. Cel w języku uczennicy(nia) brzmi: Dowiem się,…