Przygotowanie do dyskusji (2)

Przygotowanie do dyskusji wiąże się z powtórzeniem zasad argumentowania. Nie trafiłam dotychczas na lepszy materiał, dzięki któremu można zdefiniować najczęstsze błędy popełniane przy dowodzeniu tezy, niż pierwsze 32 minuty „Krótkiego filmu o prawdzie i fałszu” SciFuna. Ogląda się go niczym najlepsze kino akcji – nie można się oderwać! A równocześnie autor przystępnie i dowcipnie definiuje następujące błędy: 1.…