Oswajanie interpunkcji

Celem poniższych zadań jest „oswojenie” znaków interpunkcyjnych – przyjrzenie się ich funkcji i miejscom w tekście, w których są stosowane. Nie polega ono przy tym na redagowaniu brudnopisu, czyli wyszukiwaniu i korygowaniu błędów, np. wstawianiu kropek, przecinków, cudzysłowów itp. Cel w języku uczennicy(nia): Oswoję znaki interpunkcyjne LUB Poznam znaki interpunkcyjne i ich funkcję w tekście.…