Oswajanie interpunkcji

Celem poniższych zadań jest „oswojenie” znaków interpunkcyjnych – przyjrzenie się ich funkcji i miejscom w tekście, w których są stosowane. Nie polega ono przy tym na redagowaniu brudnopisu, czyli wyszukiwaniu i korygowaniu błędów, np. wstawianiu kropek, przecinków, cudzysłowów itp. Cel w języku uczennicy(nia): Oswoję znaki interpunkcyjne LUB Poznam znaki interpunkcyjne i ich funkcję w tekście.…

Myśląca klasa (cz. 3)

Zgodnie z zapowiedzią z poprzednich wpisów rozwijam wskazówki Petera Liljedahla dotyczące etapów nauki krytycznego myślenia:   Dobre zadanie na początek lekcji: 1. Zadanie musi wymagać myślenia, kombinowania, odkrycia czegoś. 2. Na początek warto zastosować zadanie-fajerwerk – ciekawe, wciągające, niekoniecznie związane z tematem lekcji. 3. Z czasem, po kilku lekcjach regularnego stosowania metody, możemy przejść do…

Biblia

Cele lekcji w języku nauczycielki: 1. Wprowadzenie podstawowych informacji o Biblii. 2. Kształtowanie umiejętności gromadzenia argumentów do rozprawki. 3. Wprowadzenie słownictwa charakterystycznego dla rozprawki.   Cele sformułowane w języku uczących się: Wyszukam argumenty za (+) czytaniem Biblii i przeciwko (-) niemu.   Konspekt nr 1 Załączniki   Cele lekcji w języku nauczycielki: 1. Utrwalenie podstawowych…