Opisywanie fotografii

Cele lekcji w języku nauczycielki: 1. Opisywanie i interpretowanie fotografii. 2. Wyszukiwanie argumentów „za” i „przeciw” tezie”. 3. Sporządzanie notatki ze słuchu.   Absolutnie nadrzędnym celem lekcji jest jednak uwrażliwienie na kwestie rasizmu i wyzysku ekonomicznego. Przy okazji jej realizacji można nawiązać do podobnych problemów w Polsce, chociażby finansowego wykorzystywania kobiet z Ukrainy przez firmy…