Sprawdzanie znajomości lektury (2)

Modyfikacją sprawdzania za pomocą pytań znajomości lektury jest wymiana pytań do jej treści i odpowiedzi na nie w parach – tę formę lubię najbardziej. Warunek to zachowanie podczas lekcji absolutnego milczenia. Uczennice(owie) dobierają się w pary, a następnie pisemnie – każde innym kolorem – zadają sobie pytania. Zawsze proszę, aby nie były zbyt ogólnikowe, ale…

Sprawdzanie znajomości lektury (1)

Zawsze bardzo starannie przygotowywałam się na seminaria na Studiach nad literaturą dziecięcą i młodzieżową na UW – czytałam wszystkie wymagane teksty. Powrót do studenckiej ławki utwierdził mnie jednak w przekonaniu, że sprawdzenie, czy grupa zna lekturę, nie jest prostą sprawą. Podczas zajęć poświęconych „Alicji w krainie czarów” prowadzący zadawał pytania. Mimo że uważnie ją przestudiowałam,…