Praca z obrazkami

Po ukończeniu cyklu szkoleń z glottodydaktyki coraz częściej – planując lekcje pisania – korzystam z materiałów przeznaczonych dla uczennic i uczniów obcojęzycznych. Dotyczy to szczególnie pracy z obrazkami – dzięki nim łatwiej skonstruować zajęcia wzbogacające słownictwo także tych dzieciaków, dla których polski to język rodzimy. To zresztą zazwyczaj przeskakiwany w szkole etap – gromadzenie słów…