Zbiorowość w „Kamieniach na szaniec”

Poniższa lekcja z „Kamieni na szaniec” – poświęcona przedwojennej inteligencji – to eksperyment z „wyskakującymi notatkami” – oryginalny pomysł można obejrzeć tutaj. Cele lekcje w języku nauczycielki(la): 1. opis wyglądu głównych bohaterów lektury, 2. charakterystyka bohatera zbiorowego – polskiej inteligencji, 3. uświadomienie wagi wykształcenia oraz strat poniesionych przez inteligencję w trakcie II wojny światowej. Cel…