Tworzenie rozprawki (cz. 1)

Schemat zajęć dotyczy stawiania tezy oraz tworzenia tekstu argumentacyjnego – można go przyłożyć do dowolnie wybranej (hipo)tezy, w tym na podstawie lektury. Do uargumentowania wybrałam tematy dotyczące szkoły – są bliskie uczennicom(om), wywołują żywe emocje. Dzięki temu – oprócz realizowania celu – tworzymy przestrzeń dla wyrażenia ich poglądów – w miejscu naszej wspólnej pracy nie…