Wywiad na przykładzie Zabić drozda

Cele lekcji w języku nauczycielki: 1.Utrwalenie wiedzy na temat dramatu, ze szczególnym uwzględnieniem roli didaskaliów. 2. Formułowanie pytań zamkniętych i otwartych (na podstawie tekstu). 3. Tworzenie wywiadu z didaskaliami.   Cele sformułowane w języku uczących się: Przeprowadzę wywiad z Arturem Radleyem lub inną(ym) bohaterką(em) powieści.   Konspekt + pytania według taksonomii Blooma