Wywiad na przykładzie Zabić drozda

Cele lekcji w języku nauczycielki: 1.Utrwalenie wiedzy na temat dramatu, ze szczególnym uwzględnieniem roli didaskaliów. 2. Formułowanie pytań zamkniętych i otwartych (na podstawie tekstu). 3. Tworzenie wywiadu z didaskaliami.   Cele sformułowane w języku uczących się: Przeprowadzę wywiad z Arturem Radleyem lub inną(ym) bohaterką(em) powieści.   Konspekt + pytania według taksonomii Blooma  

Charakterystyka na przykładzie Babci rabuś i Króla

Moje dzieciaki – i nie tylko one – uwielbiają Dawida Walliamsa. Dzięki niemu ćwiczenie nużących niekiedy umiejętności staje się wciągającą zabawą. Z tego też powodu tworzenie charakterystyki utrwalałam z piątakami, korzystając z 1. rozdziału „Babci rabuś”. Analizę technik pisarskich w narracji 3-osobowej służących jej pogłębieniu można jednak przeprowadzić na każdej, dowolnie wybranej lekturze.   Cele…

Charakterystyka na przykładzie Zabić drozda

Podobnie jak w przypadku wielu moich lekcji dobór lektury podporządkowany jest celowi – w tym przypadku tworzeniu charakterystyki. Można ją zatem zastąpić inną, z którą właśnie pracujemy. Przed przystąpieniem do charakterystyki Artura Radleya, warto jednak przeprowadzić proponowane przeze mnie zajęcia z faktów i opinii w „Zabić drozda”.   Cele lekcji w języku nauczycielki: 1. Uzasadnianie…