W starym kinie – Pan Tadeusz

Cóż – nie ukrywam. Rzeczywisty cel poniższej lekcji stanowi zapoznanie – w sposób możliwie najmniej bolesny – moich ósmoklasistek(ów) z treścią „Pana Tadeusza”. Adam Mickiewicz jest dla mnie ważnym myślicielem i pisarzem. Tym bardziej razi mnie, że do lektury jego tekstów zmuszane są osoby, dla których nie były one przeznaczone – nastolatki(owie). Większość z nich…