Opisywanie fotografii

Cele lekcji w języku nauczycielki: 1. Opisywanie i interpretowanie fotografii. 2. Wyszukiwanie argumentów „za” i „przeciw” tezie”. 3. Sporządzanie notatki ze słuchu.   Absolutnie nadrzędnym celem lekcji jest jednak uwrażliwienie na kwestie rasizmu i wyzysku ekonomicznego. Przy okazji jej realizacji można nawiązać do podobnych problemów w Polsce, chociażby finansowego wykorzystywania kobiet z Ukrainy przez firmy…

Sekretne życie pszczół

Poniżej zamieszczam konspekty do kilku lekcji opartych na czytanym przez nas w klasie 6. „Sekretnym życiu pszczół”. Większość celów można jednak zrealizować – korzystając z proponowanych przeze mnie metod – podczas pracy z innymi lekturami.   Cele lekcji 1. w języku nauczycielki: 1. Utrwalenie wiedzy o rodzajach literackich. 2. Wyjaśnienie – na przykładzie tekstu –…

Przygotowanie do dyskusji (2)

Przygotowanie do dyskusji wiąże się z powtórzeniem zasad argumentowania. Nie trafiłam dotychczas na lepszy materiał, dzięki któremu można zdefiniować najczęstsze błędy popełniane przy dowodzeniu tezy, niż pierwsze 32 minuty „Krótkiego filmu o prawdzie i fałszu” SciFuna. Ogląda się go niczym najlepsze kino akcji – nie można się oderwać! A równocześnie autor przystępnie i dowcipnie definiuje następujące błędy: 1.…

Alternatywna lista lektur BUK BUK

Kilka miesięcy temu na stronie portalu BUK BUK znalazłam wpis z listą lektur – kontrpropozycji do – jestem o tym głęboko przekonana – skandalicznej i niszczącej radość czytania obowiązkowej MEN-owskiej. Ucieszyło mnie to – wiele z nich odkryłam sama i przeczytałam z klasami, co pozwoliło na weryfikację tekstów. Część, która wydała mi się ciekawa, np.…

Przygotowanie do dyskusji (1)

Zawsze, kiedy prowadzonej przeze mnie klasie udało się opanować kulturę dyskutowania, czułam dumę. Jest ona niezwykle ważna nie tylko dlatego, że uczy uważnego słuchania, pomaga przetwarzać informacje, zajmować stanowisko oraz zmusza do przemyślenia materiału. Przydaje się bowiem w życiu – bez względu na miejsce, w którym się znajdziemy czy zawód, który będziemy wykonywać. Lockdown sprawił, że…