Świat przedstawiony

Podobnie jak przy wpisie dotyczącym autorstwa i narracji definicję świata przedstawionego analizowałam na przykładzie „Sekretnego życia pszczół” S.M.Kidd – książkę ważną dla mnie ze względu na poruszaną w niej kwestię rasizmu. Można ją jednak – korzystając z zaproponowanego przeze mnie schematu – przepracować na dowolnie wybranej lekturze.   Cele lekcji w języku nauczycielki: 1. Rozpoznawanie…

Autorka versus narratorka

Różnicę między narratorką a autorką rozpatrywałam na przykładzie „Sekretnego życia pszczół” S.M.Kidd – książkę ważną dla mnie ze względu na poruszaną w niej kwestię rasizmu. Można ją jednak – korzystając z zaproponowanego przeze mnie schematu – przeanalizować na dowolnie wybranej lekturze.   Cele lekcji w języku nauczycielki: 1. Utrwalenie wiedzy o rodzajach literackich. 2. Wyjaśnienie…

Wywiad na przykładzie Zabić drozda

Cele lekcji w języku nauczycielki: 1.Utrwalenie wiedzy na temat dramatu, ze szczególnym uwzględnieniem roli didaskaliów. 2. Formułowanie pytań zamkniętych i otwartych (na podstawie tekstu). 3. Tworzenie wywiadu z didaskaliami.   Cele sformułowane w języku uczących się: Przeprowadzę wywiad z Arturem Radleyem lub inną(ym) bohaterką(em) powieści.   Konspekt + pytania według taksonomii Blooma  

Charakterystyka na przykładzie Babci rabuś i Króla

Moje dzieciaki – i nie tylko one – uwielbiają Dawida Walliamsa. Dzięki niemu ćwiczenie nużących niekiedy umiejętności staje się wciągającą zabawą. Z tego też powodu tworzenie charakterystyki utrwalałam z piątakami, korzystając z 1. rozdziału „Babci rabuś”. Analizę technik pisarskich w narracji 3-osobowej służących jej pogłębieniu można jednak przeprowadzić na każdej, dowolnie wybranej lekturze.   Cele…

Charakterystyka na przykładzie Zabić drozda

Podobnie jak w przypadku wielu moich lekcji dobór lektury podporządkowany jest celowi – w tym przypadku tworzeniu charakterystyki. Można ją zatem zastąpić inną, z którą właśnie pracujemy. Przed przystąpieniem do charakterystyki Artura Radleya, warto jednak przeprowadzić proponowane przeze mnie zajęcia z faktów i opinii w „Zabić drozda”.   Cele lekcji w języku nauczycielki: 1. Uzasadnianie…