Tworzenie rozprawki (cz. 1)

Schemat zajęć dotyczy stawiania tezy oraz tworzenia tekstu argumentacyjnego – można go przyłożyć do dowolnie wybranej (hipo)tezy, w tym na podstawie lektury. Do uargumentowania wybrałam tematy dotyczące szkoły – są bliskie uczennicom(om), wywołują żywe emocje. Dzięki temu – oprócz realizowania celu – tworzymy przestrzeń dla wyrażenia ich poglądów – w miejscu naszej wspólnej pracy nie…

Tworzenie rozprawki (cz. 2)

Schemat zajęć przypomina ten z wpisu Tworzenie rozprawki (1) – różni się początkiem.   Cele lekcji w języku nauczycielki: 1. Analizowanie słów kluczowych. 2. Wyszukiwanie argumentów za i przeciw tezie. 3. Tworzenie rozprawki z wykorzystaniem właściwego dla niej słownictwa. 4. Pogłębianie umiejętności dyskutowania i facylitowania.   Cele sformułowane w języku uczących się: Wyszukam argumenty ZA…

Modelowanie wstępu (cz. 2)

Najzwięźlejszym podsumowaniem kolejnych lekcji poświęconych projektowaniu wstępu są dla mnie dwie zapowiedzi reklamujące ekranizacje „Jeźdźca bez głowy”, czyli: „Nie zgub swojej głowy”, „Głowa będzie się toczyć”. Bo wstęp jest jak głowa. Nie można go zgubić. Bez niego tekst nie będzie się toczyć.   Celem poniższych zajęć – w języku nauczycielki(a) oraz uczennic(niów) – będzie zatem…

Mój pies Lala

Jak można uczyć pisania i redagowania, jeśli samej się tego nie robi? Nauczycielka języka polskiego musi zatem pisać, pisać i jeszcze raz pisać. Poniżej artykuł – analiza i interpretacja – dotyczący opowiadania dla dzieci „Mój pies Lala” Romana Kenta –  stworzony w ramach studiów literatury dla dzieci i młodzieży . Mój pies Lala Polecam również…

Quo vadis?

Autorką poniższych scenariuszy lekcji do „Quo vadis?” jest nauczycielka II LO im. M. Kopernika z oddziałami dwujęzycznymi oraz międzynarodowymi, a równocześnie studentka Szkoły Edukacji UW – Monika Anuszkiewicz. Wydają mi się tak ciekawe, że wydębiłam z niej zgodę na zamieszczenie ich na stronie. W kwadratowych nawiasach zamieściłam wnioski z naszych dyskusji po przeprowadzonych lekcjach.  …