Wywiad na przykładzie Zabić drozda

Cele lekcji w języku nauczycielki: 1.Utrwalenie wiedzy na temat dramatu, ze szczególnym uwzględnieniem roli didaskaliów. 2. Formułowanie pytań zamkniętych i otwartych (na podstawie tekstu). 3. Tworzenie wywiadu z didaskaliami.   Cele sformułowane w języku uczących się: Przeprowadzę wywiad z Arturem Radleyem lub inną(ym) bohaterką(em) powieści.   Konspekt + pytania według taksonomii Blooma  

Charakterystyka na przykładzie Babci rabuś i Króla

Moje dzieciaki – i nie tylko one – uwielbiają Dawida Walliamsa. Dzięki niemu ćwiczenie nużących niekiedy umiejętności staje się wciągającą zabawą. Z tego też powodu tworzenie charakterystyki utrwalałam z piątakami, korzystając z 1. rozdziału „Babci rabuś”. Analizę technik pisarskich w narracji 3-osobowej służących jej pogłębieniu można jednak przeprowadzić na każdej, dowolnie wybranej lekturze.   Cele…

Charakterystyka na przykładzie Zabić drozda

Podobnie jak w przypadku wielu moich lekcji dobór lektury podporządkowany jest celowi – w tym przypadku tworzeniu charakterystyki. Można ją zatem zastąpić inną, z którą właśnie pracujemy. Przed przystąpieniem do charakterystyki Artura Radleya, warto jednak przeprowadzić proponowane przeze mnie zajęcia z faktów i opinii w „Zabić drozda”.   Cele lekcji w języku nauczycielki: 1. Uzasadnianie…

Fakty i opinie w Zabić drozda

Lekcję dotyczącą odróżniania faktów od opinii zaplanowałam na podstawie poświęconych Arturowi Radleyowi fragmentów powieści Harper Lee „Zabić drozda” – doskonale wpisuje się w temat. Bez problemu można jednak – bazując na zaproponowanym przeze mnie schemacie – przeprowadzić ją na odpowiednio dobranym innym tekście.   Cele lekcji w języku nauczycielki: 1. Odróżnianie opinii od faktu. 2.…

Fakty i opinie w Kamieniach na szaniec

Przygotowując lekcję dotyczącą faktów i opinii, miałam na oku dwa cele: po pierwsze, zależało mi, aby moje dzieciaki zrozumiały lub pogłębiły odróżnianie faktów od opinii a po drugie, żeby zdecydowały, które fragmenty „Kamieni na szaniec” są faktami, a które opiniami. Cel w języku uczennicy(nia) sformułowałam zatem jako: Odróżnię fakty od opinii w „Kamieniach na szaniec”. Na…